Warunki Korzystania

Warunki świadczenia usług dla stronawgoogle.pl
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakieś pytania dotyczące naszych Warunków korzystania z usługi, prosimy o kontakt przez e-mail na adres Kontakt.

Wprowadzenie
Niniejsze warunki i zasady regulują korzystanie z tej strony internetowej; korzystając z tej strony, akceptujesz te warunki w całości i bez zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami i żadną częścią niniejszych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny.

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 18 [osiemnaście] lat. Korzystając z tej strony i zgadzając się na te warunki, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej
O ile nie określono inaczej, http://stronawgoogle.pl i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej opublikowanych na tej stronie oraz materiałami wykorzystanymi na stronie http://stronawgoogle.pl. Z zastrzeżeniem licencji poniżej wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać tylko w celach pamięci podręcznej i drukować strony, pliki lub inne treści ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.

Nie wolno Ci:

ponownie opublikuj materiał z tej strony internetowej ani w druku, ani w mediach cyfrowych lub dokumentach (w tym w publikacjach na innej stronie internetowej);
sprzedawać, wynajmować lub podlicencjonować materiałów ze strony internetowej;
pokazywać publicznie jakiegokolwiek materiału ze strony internetowej;
reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych;
edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie internetowej;
redystrybucji materiałów z tej strony internetowej – z wyjątkiem treści wyraźnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji; lub
ponownie opublikuj lub zwielokrotnij jakąkolwiek część tej strony internetowej za pomocą iframe lub screencrapers.
Tam, gdzie treść jest specjalnie udostępniana do redystrybucji, może być rozpowszechniana tylko w Twojej organizacji.

Dopuszczalne użycie
Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócenie dostępności lub dostępności witryny http://stronawgoogle.pl lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych na lub w związku z tą witryną bez pisemnej zgody wyrażonej przez http: //stronawgoogle.pl.co.
To zawiera:

skrobanie
eksploracja danych
ekstrakcja danych
zbieranie danych
„Kadrowanie” (iframe)
Artykuł „Spinning”
Nie wolno wykorzystywać tej witryny ani jej części do przesyłania lub wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych.

Nie wolno korzystać z tej witryny w jakichkolwiek celach związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody strony http://stronawgoogle.pl.

Ograniczony dostęp
Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. http://stronawgoogle.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych obszarów tej witryny lub według naszego uznania całą tę stronę. http://stronawgoogle.pl może zmieniać lub modyfikować niniejsze zasady bez powiadomienia.

Jeśli http://stronawgoogle.pl udostępnia identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do zastrzeżonych obszarów tej witryny lub innych treści lub usług, należy się upewnić, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne. Ty sam jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i identyfikatora użytkownika.

http://stronawgoogle.pl może wyłączać Twój identyfikator użytkownika i hasło wyłącznie według uznania http: //stronawgoogle.pl.co bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

Treść użytkownika
W niniejszych warunkach „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym, bez ograniczeń, tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne) przesyłany na tę stronę w jakimkolwiek celu.

Udzielasz na http://stronawgoogle.pl globalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku. Udzielasz również http://stronawgoogle.pl prawa do udzielania podlicencji tych praw oraz prawa do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do podjęcia kroków prawnych przeciwko tobie lub stronie http://stronawgoogle.pl lub stronie trzeciej (w każdym przypadku w ramach wszelkie obowiązujące prawo).

Nie wolno przesyłać treści użytkownika do witryny internetowej, która kiedykolwiek była przedmiotem jakiegokolwiek zagrażającego lub faktycznego postępowania sądowego lub podobnej skargi.

http://stronawgoogle.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych na tę stronę lub przechowywanych na serwerach http://stronawgoogle.pl lub hostowanych lub publikowanych na tej stronie.

http://stronawgoogle.pl

Privacy Policy Online Approved Site

Pliki cookie pomagają w korzystaniu z naszych usług. Korzystając z naszej usługi, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Przeczytaj

Czym są pliki „cookies”? „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one zasadniczo na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach. Z jakich plików „cookies” korzystają witryny ? Stronakorzysta z czterech rodzajów plików „cookies”. 1. „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli chcesz porównać ze sobą parametry dwóch produktów, korzystamy z „cookies” by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie możesz odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania. 2. „Cookies” ułatwiające poprawianie witryny Z niektórych plików „cookies” korzystamy by zbierać informacje statystyczne o ruchu użytkowników w witrynie, ich aktywności oraz sposobach korzystania z niej. Informacje te pozwalają nam na poprawianie witryny i jej ciągłe rozwijanie, dzięki czemu może ona spełniać Twoje oczekiwania. 3. „Cookies” poprawiające funkcjonalność witryny Te pliki „cookies” umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień, jakich dokonywałeś w witrynie (np. Twojego loginu, języka witryny, czy właściwego regionu). Te pliki „cookies” używane są przez strone oraz podmioty trzecie, które świadczą pewne usługi w witrynie (np. przez media społecznościowe, których wtyczki znajdują się w witrynie). 4. Pozostałe „cookies” Ostatnia grupa plików „cookies” zapamiętuje Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników. Pozwalają również na lepsze dopasowanie komunikatów marketingowych do Twoich potrzeb. Te pliki „cookies” mogą także śledzić Twoje ruchy również w innych serwisach internetowych. Dla przykładu, pozwolą one na wyświetlenie reklam produktów strony podczas korzystania przez Ciebie z innych serwisów lub mediów społecznościowych. Umożliwiają także ograniczenie liczby reklam produktów, z którymi już wcześniej miałeś możliwość zapoznać się. Niektóre z powyższych plików „cookies” mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez domeny podmiotów trzecich, takie jak: facebook.com, twitter.com, youtube.com, addthis.com, adnxs.com, advertising.com, doubleclick.net, invitemedia.com, xgraph.net, yieldmanager.com, oraz levexis.com. Te podmioty trzecie bądź to świadczą usługi dla strony, bądź też oferują rozmaite dodatkowe funkcje witryny bezpośrednio dla Ciebie.

Zamknij